วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

เส้นชีวิต1


1. ถ้าไม่มีเส้นใดๆ ตัดเส้นชีวิต นับว่าดีมาก
เส้นชีวิต
        เส้นนี้เป็นเส้นที่สำคัญมาก เพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะมีเส้นนี้ปรากฏอยู่บนฝ่ามือทุกคน เส้นนี้บอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคต จะโชคดีโชคร้าย มีโชคลาภ เจริญในหน้าที่การงาน ร่ำรวยเงินทอง มีวาสนา ชีวิตจะราบรื่นหรือไม่ต้องดูเส้นชีวิตนี้เป็นหลัก


        
ถ้าเส้นชีวิตราบเรียบลึกดีมีร่องสีแดงสม่ำเสมอ แสดงว่าผู้นั้นมีชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

        ถ้าเส้นชีวิตราบเรียบไม่มีเส้นอื่นมาตัด อยู่โดดเดี่ยว แสดงถึงบุคคลนั้นเป็นคนสู้ชีวิต สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความพยายามของตนเอง ไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือ มีความอดทนขยันหมั่นเพียร 
ดู
รูปซ้ายมือประกอบ
    

2. จุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตมีเส้นสมองเชื่อม
  ถ้าจุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตมีเส้นสมองเชื่อมด้วยและมีเกาะหรือเส้นยุ่งเหยิงมาก แสดงว่าผู้นั้นมักจะมีโรคประจำตัว มักมีโรคภัยมาเบียดเบียน ส่วนมากจะมีโรคภัยเบียดเบียนในวัยเด็ก หรือไม่ก็จะลำบากในวัยเด็ก 
ดู
รูปซ้ายมือประกอบ
    

3. ตัวอย่างเส้นชีวิตที่ไม่ดี
 และเส้นสมองสั้นเกินไปไม่ดี
          ถ้าเส้นชีวิตเกิดมีเกาะหรือมีเส้นยุ่งเหยิงมาก แสดงถึงชีวิตที่มีอุปสรรค ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรมักผิดหวังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ บางอาจารย์หรือบางตำราบอกว่าหากบุคคลใดมีมีลายเกาะหรือเส้นโป่งบนเส้นชีวิตแสดงว่าบุคคลนั้นจะมีอายุสั้น หรือไม่ก็มีโรคประจำตัว (โรคท้อง) ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูก

         ถ้าเส้นชีวิตมีเส้นอื่นๆ แม้จะเป็นเส้นเล็กๆ หรือทำให้เกิดเป็นรอยสี่เหลี่ยม บอกให้รู้ว่าช่วงนั้นจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความมีเหตุให้ต้องขึ้นโรงพัก
ดู
รูปซ้ายมือประกอบ
   

4. ตัวอย่างเส้นชีวิตแตกปลายและเส้นสมองดีมาก
          ถ้าเส้นชีวิตสั้นมาก บอกให้รู้ว่าเจ้าของลายมือเป็นคนใจร้อน คิดอะไรรวดเร็ว ตัดสินใจรวดเร็ว จึงทำให้ทำอะไรมักผิดพลาดได้ง่าย เอาแต่ใจตัวเอง มันใจในตนเองสูงมาก

          หากปลายเส้นชีวิตนั้นสั้น แยกกัน 2 หรือ 3 แฉก แสดงว่าเจ้าของลายมือนั้นจิตใจรวนเร ทำอะไรมักจะล้มเหลว

          ถ้าปลายเส้นสมองแตกเป็นแฉกไปถึงเนินจันทร์ คนนั้นมักมีชื่อเสียงทางกฎหมาย
ดูรูปซ้ายมือประกอบ5. ตัวอย่างเส้นชีวิตยาวและแตกปลาย ส่งผลดี
          เส้นชีวิตยาวมากและโค้งลงไปเกือบถึงนิ้วมือ มีรอยเส้นราบเรียบโดยสม่ำเสมอ มีสีแดงระเรื่อดี เจ้าของลายมือนั้นมีจิตใจสูง ในดีมีเมตตา ชีวิตราบรื่นดีไม่ค่อยมีอุปสรรค มีอายุยืน เพราะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

          ถ้าเส้นชีวิตยาวลงมาแต่ปลายแล้วงอออกไปกลางฝ่ามือ แสดงว่าเจ้าของลายมือเป็นคนใจกว้าง ใจดีมีเมตตาสูง ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนเสียสละ ไม่ชอบเอาเปรียบใคร รักความยุติธรรม ทำให้คนทั่วไปรักใคร่ ซึ่งเป็นเสน่ห์ในตัวเองอย่างหนึ่ง 

         แต่หากเส้นชีวิตนี้มีเส้นอื่นๆ ที่ยุ่งเหยิงมาเกาะหรือเส้นสี่เหลี่ยมมาตัดจะเป็นผลเสียต่อเจ้าของลายมือ
ดูรูปซ้ายมือประกอบ
    

6. ตัวอย่างเส้นชีวิตยาวลงมาและแตกปลาย ส่งผลดี
          เส้นชีวิตยาวลงมา แต่ปลายเส้นงอเข้าไปทางนิ้วหัวแม่มือ แสดงว่าเจ้าของลายมือนั้นมีอารมณ์ทางเพศสูง มีความต้องการทางเพศมาก และมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับกามารมณ์

1 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

ตัวอักษรเล็กไปค่ะ อ่านยาก

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Gu